Capel Newydd

Linciau

 

 

Duw, Cariad Yw.

 

 

 

Croeso i wefan Eglwys Efengylaidd Ardudwy.

 

Cymdeithas o bobol ydi'r eglwys sy'n cyfarfod yn y Capel Newydd, Stryd Fawr, Talsarnau, ger Harlech.

Rydym yn ei chyfrif yn fraint i gael tystio i Efengyl ein Harglwydd Iesu Grist, sy'n Newyddion Da o

lawenydd mawr!

Capel Newydd, Talsarnau