Beibl Cymraeg
Cymdeithas Darllen Pethau Da


Dadleuir mai cyfieithiad William Morgan o’r Beibl a achubodd yr iaith Gymraeg rhag marw ar wefusau’r Cymry. Gan ei fod ef a’i gydweithwyr yn hyddysg yn ieithoedd y testun gwreiddiol, Hebraeg a Groeg, y mae safon yr hyn a gynhyrchwyd ganddynt yn rhagorol. Campwaith ydyw, ac un sydd wedi parhau i ddylanwadu’n drwm ar yr iaith bob dydd a siaredir gennym ni heddiw.

Dyma eich cyfle i wrando ar y clasur hwn yn cael ei ddarllen yn naturiol ac yn ystyriol mewn ffermdy tawel yn y mynyddoedd, tua 14 milltir o’r Ty Mawr, Wybrnant, lle ganwyd William Morgan.
 

Cymraeg

Croeso i dudalennau CDPD (Cymdeithas Darllen Pethau Da) efo recordiad o Feibl William Morgan.

Y mae'r Testament Newydd a Salmau eisoes wedi ei gwblhau. Yr ydym ni wedi gwneud Hen Destament ar gael yma hefyd - ond hwyrach mae nam bach yn y recordiadau or hyn o bryd. Wrth ddilyn y cysylltiadau gallwch lawrlwytho rhannau neu'r cwbl o Feibl William Morgan.


English

These are the download pages section for our Welsh Bible recordings.

By following the links below you may download all or part of the William Morgan Bible. This is an ongoing work by CDPD. The New Testament and Psalms are complete. Other sections of the Old Testament are available here but may contain minor blemishes.Llawrlwytho (Download)

Hawlfraint


Mae’r recordiad llais hwn yn ddi-hawlfraint (non-copyright)., ond ni roddir caniatâd i neb newid y recordiad mewn unrhyw ffordd. Cysylltwch efo ni os ydych yn dymuno defnyddio ein cynnyrch mewn ffyrdd gwahanol.
Beth yw CDPD (Cymdeithas Darllen Pethau Da) ?


Cymdeithas Gymraeg sy’n credu ei bod yn bosibl i gael budd ysbrydol wrth wrando ar lyfr Cymraeg da ac addas sydd a chynnwys Cristnogol sy'n cael eu darllen yn ystyriol. Bwriad y Gymdeithas yw arbed costau proffesiynol ddarllenydd, stiwdio a golygydd i wneud recordiad, er mwyn i’r recordiad fod ar gael mor rhad ac sy’n ymarferol bosib. Er hynny, mae’r Gymdeithas yn ceisio sicrhau bod y recordiad terfynol yn ddigidol ac o safon cymeradwy.


Mae croeso i chi wneud unrhyw sylw ar y recordiad hwn trwy lythyr, ffôn neu e-bost i

CDPD, Pantglas Bach, Abergeirw, Dolgellau, Gwynedd. LL40 2PG

Ffôn - 01341 440730 e-bost:PethauDa@GMail.com


Problemau Technegol


Os sylwch ar unrhyw nam yn y recodiad gofynwn i chi anfon sylwadau at CDPD. Byddwn yn ddiolchgar am eich cymorth er mwyn sicrhau y safon gorau posib.

Pethau eraill ar y gweill


A fyddai gennych ddiddordeb mewn cael recordiad o rai o lyfrau’r Hen Destament? Os oes, yna cysylltwch a ni i weld beth sydd ar gael. A oes gennych awgrymiadau o recordiad yr hoffech ei brynu e.e. cofiant rhyw bregethwr enwog? Os oes, yna cysylltwch a ni ac fe roddir eich awgrymiad gerbron y pwyllgor rheoli.

Crynoddisgiau


Mae'r recordiadau hyn ar gael ar grynoddisgiau hefyd. Holwch yn eich siop lyfrau Gristnogol le mae hi’n bosibl i archebu yn uniongyrchol gan CDPD. Ar hyn y bryd mae CDPD yn cynhyrchu:
Nodyn i bobl a nam golwg


Os oes gennych nam golwg, neu yn adnabod rhywun gyda nam golwg, byddwch yn falch o glywed y bydd y recordiad yma ar gael yn fuan drwy'r RNIB (TALKING BOOKS).

Eitem

Fformat

Nifer o grynoddisgiau

Pris

Y Testament Newydd

Audio CD

18

£20

Y Pedair Efengyl

Audio CD

9

£10

Y Testament Newydd

MP3 CD 128 Kbit

2

£6

Y Salmau

DVD CD

5

£5

Efengyl Marc

Audio CD

2

£4