Capel Newydd

Dyddiad

 

IONAWR

8

15

22

29

 

CHWEFROR

5

12

19

26

 

MAWRTH

5

12

19

26

 

EBRILL

2

9(Pasg)

16

23

30

 

MAI

7

14

21

28 (Pentecost)

 

MEHEFIN

4

11

18

25

 

GORFF

2

9

16

23

20

 

AWST

6

13

20

27

 

MEDI

3

10

17

24

 

HYD

1

8

15

22

29

 

TACH

5

12

19

26

 

RHAG

3

10

17

24

 

 

 

 

C.Gweddi - 10.30 y.b

 

 

Meirion Williams (MW)

DT (Dewi Tudur)

DT

DT

 

 

Eifion

DT

DT

MW

 

 

DT

Gruff

DT

DT

 

 

DT

DT

Eifion

DT

DT

 

 

DT

DT

DT

DT

 

 

MW

Eifion

DT

DT

 

 

DT

DT

Gruff

DT

DT

 

 

DT

DT

DT

MW

 

 

DT

DT

MW

DT

 

 

DT

DT

DT

Eifion

DT

 

 

DT

DT

Gruff

DT

 

 

MW

Eifion

DT

DT

Pregethwr 6.00 y.h

 

 

Rhodri Glyn

DT

DT

DT

 

 

Gruff Davies

DT

DT

Derrick Adams

 

 

DT

Eifion Jones

DT

DT

 

 

DT

DT

Dafydd Job

DT

DT

 

 

DT

DT

DT

DT

 

 

Steffan Job

Andras Iago

DT

DT

 

 

DT

DT

Dafydd.P.Morris

DT

DT

 

 

DT

DT

DT

Hywel Meredydd Davies

 

 

DT

DT

Gruff Davies

DT

 

 

DT

DT

DT

Dafydd Job

DT

 

 

DT

DT

Eifion Jones

DT

 

 

DT

Irfon Parry

DT

DT

Capel Newydd, Talsarnau