Capel Newydd

Credwn -

 

Yn Nuw ac mai Ef a greodd pob peth.

 

Mai Iesu Grist yw Mab Duw.

 

Ei fod wedi marw ar y groes fel cosb am ein pechod.

 

Ei fod wedi codi o farw yn fyw, a’i fod wedi esgyn i’r Nefoedd.

 

Yn yr Ysbryd Glân sy’n gweithio ynom.

 

Fod y Beibl yn Air Duw.

 

Fod pawb yn bell oddi wrth Dduw, wedi pechu yn ei erbyn, ac angen ei faddeuant.

 

Bod Duw yn ein derbyn ni, nid oherwydd ein bod ni yn gallu gwneud dim i haeddu hynny, ond trwyi ni gredu yn yr Arglwydd Iesu Grist.

Capel Newydd, Talsarnau