Capel Newydd

Lle

 

Mae'r capel ar y Stryd Fawr yn Nhalsarnau. Mae maes parcio tu ôl i’r adeilad.

 

11 Stryd Fawr, Talsarnau, Gwynedd LL47 6TY

 

Amseroedd

 

Dydd Sul 10:30 - Cyfarfod Gweddi i oedolion ac Ysgol Sul i blant a phobl ifanc. Yn achlysurol rydym yn cynnal oedfa bregethu (gweler calendr).

 

6:00 - Oedfa bregethu (pob nos Sul).

 

Mae croeso i bawb i gyfarfodydd yr eglwys. Rydym yn awgrymu eich bod yn dod am 6:00 ar nos Sul ar eich ymweliad cyntaf. Mae'r oedfa yma yn cynnwys canu emynau, darllen o'r Beibl, gweddio a phregeth yn ganolbwynt i'r oedfa.

 

Nos Fercher 7:30 - Cynhelir Astudiaeth Feiblaidd a seiat rhwng mis Medi a mis Mehefin.

 

Cynhelir cyfarfodydd achlysurol eraill fel Cyfarfodydd i ferched , oedfa Diolchgarwch, oedfa bregethu yn Salem Cefncymerau, boreau a nosweithiau coffi. Mae mwy o fanylion ar 'Facebook'.

Capel Newydd, Talsarnau