Capel Newydd

Cynhelir ysgol sul am 10:30 bob bore Sul. Mae dosbarth ar gyfer plant oed ysgol cynradd ac un arall ar gyfer pobol ifanc oed uwchradd. Cynhelir clwb i blant cynradd yn ystod gwyliau ysgol ac ar adegau yn ystod y flwyddyn.

 

Cysylltwch neu ewch i'n tudalen 'Facebook' am fwy o wybodaeth.

Capel Newydd, Talsarnau